• 0-700-123-789
  • info@fruwac.pl

Jak działa giełda długów?

Jak działa giełda długów?

Giełda długów (wierzytelności) to rejestr informacji gospodarczych, które dotyczą przeterminowanych zobowiązań. Taka działalność pozwala wierzycielom pozbyć się wierzytelności zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i szybko odzyskać należność. Okazuje się, że giełda długów jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych narzędzi windykacyjnych

Istota działalności giełdy długów

Giełda długów działa na zasadzie wystawiania ofert powstałych wierzytelności. Oznacza to, że każdy wierzyciel może w takim rejestrze przedstawić ofertę odsprzedaży wierzytelności, która powstała w wyniku jego współpracy z kontrahentem czy konsumentem, który nie spłacił zobowiązania na czas . Jeśli wierzytelność taka zostanie sprzedana, odzyskiwaniem zadłużenia, czyli ściąganiem należności od dłużnika zajmie się od tej pory inny podmiot. Kupujący wierzytelność (cesjonariusz) zyskuje pełne prawo do stosowania legalnych metod, które doprowadzą do spłaty zadłużenia. Do odsprzedaży takiej wierzytelności niepotrzebna jest zgoda dłużnika, na którym ciąży spłata   zobowiązania. To wierzyciel decyduje o takiej formie windykacji należności. Cesjonariusz płaci za nabycie wierzytelności kwotę, jaką określił w swojej ofercie wierzyciel. Może być ona równowartością długu, ale może mieć też niższą wartość.

Zalety odsprzedaży długu

Wystawienie oferty na giełdzie wierzytelności daje realną szansę na odzyskanie środków, jakie wiążą się z powstałym roszczeniem. To doskonałe rozwiązanie dla tych wierzycieli, którzy w wyniku powstania zadłużenia tracą stabilność finansową albo nie mogą inwestować w dalszy rozwój firmy. Dzięki odsprzedaży wierzytelności nie muszą już zajmować się ściąganiem długu, bo przekazują do tego prawo osobom trzecim. Giełda długów zapewnia szybkie i sprawne odzyskanie należności. Większość takich rejestrów prowadzonych jest przy wykorzystaniu internetu. Dzięki temu ofertami wierzytelności można zarządzać o dowolnej porze dnia i nocy, w dowolnym miejscu.

Informacje zawarte w rejestrach giełdy długów

Okazuje się również, że sama giełda wierzytelności jest nie tylko korzystną opcją dla wierzycieli. To także cenne źródło informacji dla przedsiębiorców i potencjalnych partnerów w biznesie. Giełda długów pełni funkcję prewencyjną – dzięki niej można sprawdzać wiarygodność finansową innych podmiotów. Daje to możliwość uniknięcia współpracy z niewypłacalnymi  kontrahentami. Równie często zdarza się także, że informacja o zamiarze wystawienia wierzytelności w takim rejestrze, skłania dłużników do uregulowania zaległych zobowiązań.

Informacje, jakie publikowane są w rejestrach giełdy długów, regulowane są przez GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W ofercie wierzytelności publikowane są dane dłużnika, takie jak jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wartość zadłużenia. W przypadku, kiedy dłużnikiem jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą albo spółkę, wierzyciel może publikować dane  dotyczące tychże podmiotów.

Steward

Leave your message